ทำงานทำจริงเจ้า จงทำ, ระหว่างเล่นควรจำ เล่นแท้, หนทางเช่นนี้นำ เป็นสุข, ก่อให้เกิดรื่นเริงแม้ นับถือ ทวีคูณ, ทุกสิ่งที่ทำนั้น ควรตรอง, โดยแน่สุดทำนอง ที่รู้, สิ่งใดทำเป็นลอง ครึ่ง  ครึ่ง, สิ่งนั้นไม่ควรกู้ ก่อให้ เป็นจริง: พระนิพนธ์ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

     

พระราชกรณียกิจ

ผู้บังคับบัญชาประวัติความเป็นมาแผนผังหน่วยงานภารกิจหน้าที่เครื่องหมายราชการเกร็ดทหารเรือ

   
 
ภาพกิจกรรม ผบ.กฟก.๒
 
 
   
ผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการ กฟก.๒

หน่วยงานใน กฟก.๒

ผู้บังคับบัญชาระดับ ทร.
ผู้บังคับบัญชาระดับ กร.
.
ผู้บังคับบัญชาระดับ กฟก.๒

 
 
 
RTN Offices
 ระบบบริหารงานใน ทร.
 Knowledge Management (KM)
 หมายเลขโทรศัพท์กองทัพเรือ
 สาระน่ารู้
 ภูมิปัญญาชาวเรือ
 เอกสารอ้างอิง ทร.
 ตำรา กฝร.
 ศัพท์ทหารเรือ
 เครื่องราชอิสริยภรณ์
 มาตราน้ำ
 คำกล่าวโอวาท
 บทเรียนจากสงครามทางเรือ
การเดินทาง
 สมุดหน้าเหลือง
 ตรวจสอบเที่ยวบิน
 Nok Air
 Air Asia
เที่ยวบินจากอู่ตะเภา
 รถไฟฟ้าใต้ดิน
 บริษัท ขนส่ง จำกัด
ข้อมูลรายวัน
 ราคาน้ำมัน
 ราคาทองคำ
 พยากรณ์อากาศ
 สลากกินแบ่งรัฐบาล
 สลากออมสิน
ข่าว
ข่าวในประเทศ
 เดลินิวส์ ฐานเศรษฐกิจ  
 ไทยรัฐ มติชนสัปดาห์  
 ข่าวสด เนชั่นสัปดาห์  
 คมชัดลึก อ.ส.ม.ท.  
 สยามรัฐ Bangkok Post  
 มติชน ThaitownUSA  
 ผู้จัดการ THAIPOST  
 บ้านเมือง THE NATION  
 แนวหน้า  
ข่าวต่างประเทศ
  CNN
  ABC NEWS
  TIME
  BBC NEWS
  MSNBC
  NEWSTATION
  NY TIMES
  USA NEWS
สถานีโทรทัศน์
   
 
 
 
  ผู้เข้าชมเว็บไซต์
AmazingCounters.com
 
 
 
 
 

 

๕ ก.พ.๕๙ พล.ร.ต.สิทธิพร  มาศเกษม ๒๘ ม.ค.๕๙ พล.ร.ต.สิทธิพร  มาศเกษม ๕ ก.พ.๕๙ น.อ.ประสาทพร  สาทรสวัสดิ์
ผบ.กฟก.๒ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและ ผบ.กฟก.๒ กร. เป็นประธานในพิธีมอบประ เสธ.กฟก.๒ กร. เป็นประธานในการประชุม
มอบผลไม้แก่ ผบ.ร.ล. กระบุรีและ ผบ.ร.ล. กาศเกียรติคุณแก่ทหารประจำการ สังกัด ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน
นเรศวร ในพิธีส่งเรือฝึกภาคปฏิบัติในทะเล กฟก.๒ พร้อมกล่าวให้โอวาท และถ่ายรูปหมู่ และการทดสอบความรู้กำลังพล
ในประเทศและต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ เป็นที่ระลึก  ตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปี ๒๕๕๙
ณ ทลท.กทส.ฐท.สส. ณ บก.กฟก.๒  ณ บก.กฟก.๒
   

 

   
ร.ล.เจ้าพระยา
๑๑-๑๘ ม.ค.๕๙ ร.ล. เจ้าพระยา จัดกำลังพลร่วม ๑๓-๑๕ ม.ค.๕๙ ร.ล.เจ้าพระยา จัดกำลัง ๒๘ ม.ค.๕๙ ร.ล. เจ้าพระยา
รับการอบรมหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการ พลร่วมฟังบรรยายเรื่องการบริหารการจัด ได้ดำเนินการทดสอบความรับ
การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การ การฝึกผสมแบบ พหุภาคี รู้ของกำลังพลประจำเรือ ตาม
ในทะเล ประจำปี งป.๕๙      ณ อาคาร A และ B ศฝ.นย. นโยบาย ผบ.ทร.
ณ โรงแรม ดีวารี จอมเทียน พัทยา ชลบุรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ประจำปี ๒๕๕๙
     
   

 

   
ร.ล.บางปะกง
๑๑ - ๒๕ ม.ค.๕๙ น.อ.ไวพจน์ วีระประเสริฐศักดิ์ ๕ มิ.ย.๕๘ ฝึกราวมผสม ๑๙ ธ.ค.๕๘ ร.ล.บางปะกง
ผบ.ร.ล.บางปะกง ให้การสนับสนุนพิธีลอย PASSEX  กับ กองทัพเรือออสเตรเรีย จัดกำลังพล จำนวน ๓๐ นาย
พวงมาลา งานวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวี บริเวณอ่าวไทยตอนบน ร่วมเดินเทิดพระเกียรติฯ
ที่เกาะช้าง ณ บริเวณเกาะลิ่ม อ.แหลมงอบ  จ.ตราด   หน้าเทศบาลเมืองชุมพร
(และมีกิจกรรมต่างๆที่หน้าสนใจ)    
     

   
ร.ล.กระบุรี
๒๘ ม.ค.๕๙ น.อ.อมรศักดิ์ ปัทมปราณี ๔ ต.ค.๕๘  ทรภ.๑ ให้ ร.ล.กระบุรี ออกเรือ ๕ พ.ย.๕๘ ร.ล.กระบุรี เข้าร่วมการฝึกผสม
พร้อมกำลังข้าราชการประจำเรือ ร่วมทำ รับการสนับสนุนลอยอังคารให้แก่ PASSEX กับเรือ ICGS SAMRAT กองเรือยามฝั่ง
บุญตักบาทข้างเรือ และประกอบพิธี พล.อ.อ.วรนารถ  อภิจารี  อดีต ผบ.ทสส. สาธารณรัฐอินเดีย
ประยศ และปลดทหารประจำการ และ อดีต ผบ.ทอ. โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่  
ณ บนเรือ ร.ล.กระบุรี ทลท.กทส.ฐท.สส. มาร่วมงาน  ณ ทลท.กทส.ฐท.สส.  
     
     
   
ร.ล.สายบุรี
๕ พ.ค.๕๗ น.อ.ชัยยุทธ์  คลังเงิน ๑ ต.ค.๕๗  เรือหลวงสายบุรี ๑๖ ต.ค.๕๗  น.อ.สุรกิจ  โพธิ์งาม
ผบ.ร.ล.สายบุรี และนายทหารประจำเรือ จัดพิธี รับ - ส่งหน้าที่ ผู้บังคับการเรือ ผบ.ร.ล.สายบุรี มอบของที่ระลึกให้กับ
ให้การต้อนรับ น.อ.ปริญญาธรรม พูลพิ หลวงสายบุรี ข้าราชการที่ย้ายไปสังกัดหน่วยอื่น
ทักษ์ธรรม ผบ.กรม ร.๒ พล.นย และคณา    
จารย์ ฝึกความเป็นชาวเรือ ให้กับผู้เข้ารับ    
การฝึกอบรม    
     
   
ร.ล.นเรศวร
๑๖ ธ.ค.๕๘ น.อ.จักษวัฏ  สายวงศ์ ๒๙ ก.ย.๕๗  น.อ.ไพศาล  วงศ์เมฆ ๑๕ ธ.ค.๕๘ น.อ.จักษวัฏ  สายวงศ์
ผบ.ร.ล.นเรศวร กฟก.๒ กร. นำกำลังพล ผบ.ร.ล.นเรศวร เป็นประธานในพิธีประดับ ผบ.ร.ล.นเรศวร กฟก.๒ กร. นำกำลังพล
เรือ แข่งฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ภายใน เครื่องหมายยศและมอบของที่ระลึกที่ได้รับ ประจำเรือร่วมทำบุญเรือครบรอบ
ณ สนามฟุตบอลกองพันรถถัง พล.นย. การเลื่อนยศสูงขึ้น และย้ายบรรจุในตำแหน่งใหม่ ขึ้นระวางประจำการ พร้อมนิมนต์
    พระสงฆ์ถวายเพล
     
     
   
ร.ล.ตากสิน
๑๒ พ.ย.๕๗ กำลังพล ร.ล.ตากสินและ ๑๔ พ.ย.๕๗ น.อ.ทรงฤทธิ์  โพธิ์จินดา ๒๗ ต.ค.๕๘ พล.ร.ต.สิทธิพร  มาศเกษม
เรือต่างๆ ที่เข้ารับการซ่อมทำ เข้าร่วมการ ผบ.ร.ล.ตากสิน นำคณะนายทหารและ ผู้บังคับหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวลและ
แข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ กับ ข้าราชการประจำเรือ ร่วมถวายพระพร ผบ.กฟก.๒ กร. สำรวจพื้นที่ซึ่งตรวจพบคราบ
อรม.อร. (กองสนับสนุน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น้ำมันบริเวณชายหาดหัวหินตั้งแต่ หน้าป้อมรักษา
    การณ์พระราชวังไกลกังวล รวมระยะทางประมาณ
    ๑๐ กม.เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
     
   
 
 
 

       
   
                 

 Email: pop.kitkit@gmail.com

 

กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๒๐๑๘๐

 Email: berkutsu49@gmail.com 

   

 Tel..72744, 72752