<< กองเรือฟริเกตที่ 2
หน้าแรก
ตราประจำเรือ
ข้อมูลเรือ
กำลังพล

"พิทักษ์เอกราช  พิฆาตไพรี"

               เรือหลวงบางปะกงมีนามเรียกขานสากล HSMB และมีหมายเลขเรือ  456  เป็นเรือสังกัดหมวดเรือที่  1 กองเรือฟริเกตที่ 2 เป็นเรือฟริเกตชุด เรือหลวงเจ้าพระยา ลำที่ 2  ที่มีสมรรถนะสูงโดยกองทัพเรือได้สั่งต่อจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  มีความสามารถในการทำการรบทั้ง  3  มิติ  ด้วยความเร็วสูง และรัศมีทำการไกล